The International journal of nursing Education and palliative science is the perfect source for information on continuing medical education on nursing courses as well as the most happening worldwide researches in the field of Nursing and healthcare.

IJNP 2018 Will Focus on "Unity in the diversity of nursing in leading and advancing global health for Innovations and current challenges". This offers a forum to network and interact with other healthcare professionals, earn credits and stay updated on the hottest advancements in the field. Our database lists national and international conferences, opportunities, speakers and events to customize your experience at the conference as per your preferences and interests.

The International journal of nursing Education and palliative science aim to share information and skill of nursing, midwifery and healthcare personnel all over the world and to influence and inspire students and professionals to work for social care needs of their respective communities.

 


committee

Members

ThumbnailImage

Ilknur Aydin Avci

Professor

MY PROJECT - “Knowledge, attitudes and health belief towards to testicular cancer and testicular self-examination of university students” Ondokuz Mayis University, Fund of Scientific Research. Coordinator, 2011. - “Breast cancer screening, Awareness, Knowledge and Practices” Samsun Provincial Governorship Fond. Researcher, 2012-2014. - “The effect on knowledge, belief, and contribution to screenings deal with Breast and Cervical cancer of womens’ planned follow” Erciyes University Fund of Scientific Research. Researcher, 2012-2014. - “The Effect Of The Anger Management Levels And Communication Skills Of Emergency Department Staff On Being Exposed To Violence” Ondokuz Mayis University, Fund of Scientific Research. Coordinator, 2013. - “Look our potantial, not our obstacle” Assistant of Coordinator, Ministry of Family and Social Politics, ODES Programme, Educator, 2013. - “Care of Patients with Demantia” Erasmus IP Programme, Turkey Coordinator, 2013-2014, in Hungary. - “Evaluation Of The Efficacy Of The Three-Component Health Care Management Program Newcot In Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy” TUBITAK project, Coordinator, 2014-2015 (cont.) - “Continence- Incontinence a generational issue” – IP project supported by TZMO - Educator, 2014-2015, in Poland. (Turkey group Coordinator) - “Continence – Health quality” – IP project supported by TZMO - Educator, 2015-2015, in Germany. (Turkey group Coordinator) - “Our Life is Romani”- European Union Project, 2016-2017, Samsun, Project Coordinator. - “Incontinance in Cultural Aspects” – IP project supported by TZMO - Educator, 2016-2017, in Austria. (Turkey group Coordinator)
• Progress in Health Sciences • Middle-East Journal of Nursing • Asian Nursing Research • American Journal of Cancer Epidemiology and Prevention • Frontiers in Child Health and Human Development
1. Erci, B. ve Aydın, İ., “0-2 yaş grubu çocuklarda genital bölge hijyeninin alt üriner sistemi enfeksiyonuna bağlı laboratuar bulgularıyla ilişkisi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2 (2), 1-13 (1999). 2. Erci, B. Aydın, İ. Tortumluoğlu G, “Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan ebe ve hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve tükenmişlik düzeyleri”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3 (1), 10-15 (2000). 3. Erci, B. Tortumluoğlu, G. Aydın, İ., “Koruyucu hizmetlerde görev yapan ebelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile gebe ve loğusa izlemlerinde verilen bakım hizmetleri arasındaki ilişki”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1), 16-22 (2000). 4. Aydın, İ. ve Gözüm S, “Postpartum erken taburculukta lohusalara verilen sağlık eğitiminin postpartum problemler ve anksiyete üzerine etkisi”, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8 (2), 77-91 (2001). 5. Aydın, İ. ve Erci B, “Gebelikte Suistimal”, Sendrom, 14 (6), 127-130 (2002). 6. Paydaş, M. Kaya, N. Aydın, İ., “Bayan kuaförlerde çalışan personelin iş yeri ile ilgili hijyenik uygulamaları”, Hemşirelik Forumu, 7 (4), 23-27 (2003). 7. Aydın, İ., “Sağlık yüksekokulunda okuyan öğrencilerin kullanmayı düşündükleri aile planlaması yöntemleri ve yöntem seçimini etkileyen faktörler”, Hemşirelik Forumu, 6 (1), 28-32 (2003). 8. Kaya N. Aydın, İ., Bölükbaş N. Demetgül M. “Kadınların yaşam tarzı değişkenleri ile osteoporoz arasındaki ilişki”, Aile ve Toplum Dergisi, Ekim-Aralık sayısı, 15-22 (2003). 9. Aydın, İ. ve Yiğit F, “Şişman öğrencilerin anksiyete durumunun incelenmesi”, Hemşirelik Forumu, 6 (4), 48-52 (2003). 10. Gözüm, S. Karayurt, Ö. Aydın, İ., “Meme kanseri taramalarında Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe uyarlamalarına ilişkin sonuçlar” (Results of Champion'un Health Belief Model Scale Turkish adaptations of breast cancer screening), Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 6 (1,2), 71-85 (2004). 11. Aydın, İ., ve İşleyen S, “Huzurevinde kalan yaşlıların geleceğe yönelik beklentilerinin umutsuzluk düzeylerine etkisi”, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (3), 19-25 (2004). 12. Aydın, İ., “Üniversite öğrencilerinin kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgileri ve uygulamaları” (University students and information about breast self-examination practices), Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7 (3), 26-34 (2004). 13. Avci, İA. ve Keskin T, “Hemşire öğrencilerin kendi kendine meme muayenesine ilişkin sağlık inançları” (Nursing students' health beliefs regarding breast self-examination), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi, 22 (4), 146-150 (2005). 14. Aydın, İ. ve Kocatürk B, “Histerektomi ameliyatı geçiren kadınların depresyon düzeyleri ve evde bakım gereksinimleri”, Hemşirelik Forumu, Mart- Nisan sayısı, 50-54 (2005). 15. Yavuz, C. Aydın, İ. Kaçar H, “Hemşirelerin iletişim becerilerinin etkin sağlık eğitimi yapmaları üzerine etkisi”, Sendrom, 17 (8), 93-97 (2005). 16. Avci, İA. ve Işıklı Z, “Koruyucu sağlık hizmetlerinde çalışan ebe ve hemşirelerin kendi kendine meme muayenesi inançları” (Midwives and nurses working in preventive health services, breast self-examination Beliefs), Sağlık ve Toplum, 16 (1), 91-94 (2006). 17. Avci, IA. Atasoy, A. Sabah E, “Video ile eğitimin kadınların kendi kendine meme muayenesine yönelik inanç, bilgi ve uygulamalarına etkisi” (Video with the education of women for breast self-examination of faith, knowledge and practices impact), İstanbul Üniversitesi Florange Nightingale hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi, 15 (60), 119-128 (2007). 18. Avci İA, “The health beliefs relating to mammography of midwives and nurses”, Meme Sağlığı Dergisi, 3 (1), 4-9 (2007). 19. Altay, B. ve Avci İA, “Samsun Alanlı köyünde yaşayan yaşlılarda aileden algılanan sosyal destek ile depresif belirti yaşama sıklığı arasındaki ilişki”, TSK. Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(1), 139-146, (2009). 20. Kumcağız H, Özenoğlu A, Avci İA, Uğurlu S. “Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda bunaltı düzeyleri ve stresle baş etme” Cumhuriyet Tıp Dergisi, 31 (2); 122-129, (2009) 21. Altay B. ve Avci İA. “Huzurevinde yasayan yaslılarda özbakım gücü ve yasam doyumu arasındaki ilişki” Dicle Tıp Dergisi, 36 (4); 275-282, (2009).