The International journal of nursing Education and palliative science is the perfect source for information on continuing medical education on nursing courses as well as the most happening worldwide researches in the field of Nursing and healthcare.

IJNP 2018 Will Focus on "Unity in the diversity of nursing in leading and advancing global health for Innovations and current challenges". This offers a forum to network and interact with other healthcare professionals, earn credits and stay updated on the hottest advancements in the field. Our database lists national and international conferences, opportunities, speakers and events to customize your experience at the conference as per your preferences and interests.

The International journal of nursing Education and palliative science aim to share information and skill of nursing, midwifery and healthcare personnel all over the world and to influence and inspire students and professionals to work for social care needs of their respective communities.

 


committee

Members

ThumbnailImage

Emine Gerçek

Associate Professor

Emine Gerçek, Associate Professor, PhD

In 2002, she completed the Department of Nursing at Ege University Izmir Atatürk Health School, İzmir, Turkey. In the third year of the training, Hacettepe University, Ministry of Health and Ege University, İzmir Atatürk Health School, participated in the JHPIEGO project and received Family Planning Consultancy and RIA Implementation Education Participation Certificate for four months. In 2002, she started to work in intensive care unit at the Ege University Hospital Gastroenterology Clinic and she worked as an educational nurse for eight months. She started her master's degree in Department of Obstetrics and Gynecology Nursing, Dokuz Eylül University School of Nursing, in 2005. Between the years 2005-2006 she worked at the Adnan Menderes University Practice and Research Hospital in Cardiology, Cardiovascular Surgery and Anesthesiology Intensive Care clinics. She started her doctoral education at the Women's Health and Diseases Nursing Department, Ege University Nursing of School as part of Faculty Member Training Program started in 2006. She started to work as an assistant professor in the Department of Nursing at Söke School of Health of Adnan Menderes University in 2012. Since 2015, she has been serving as Adnan Menderes University Vocational School Vocational School Vocational School and Adnan Menderes University Vocational School Vocational Coordinator since 2015. Since 2015, he has been working as Adnan Menderes University Soke Health Services Vocational School Manager and Adnan Menderes University Vocational Schools Assistant Coordinator.

She has published 35 papers in reputed journals and oral or poster presentations more than 60 at national or international congress/conferences. She has been serving as a reviewer and an editorial board member of repute. She has done translation editing also of named book“Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants”

RESEARCH PROJECT

B2. National

B2.2 Take Part in the Project Supported by The Local Organizations

1. Impact on Maternal Health Behaviors, Self-Efficacy Levels and Neonatal Outcomes of Gestational Diabetes Training. Rector of Ege University Instructor Development Program Project, İzmir, Project No: 05-DPT-003/08.

Membership in Professional Organizations:

Turkish Nurses Association
Research and Development Society of Nursing
Infertility Nursing Association
Nurses Association of Endoscopic Surgery and Laparoscopy
Association of Nursing Education
Sigma Theta Tau International Honor Society

A RESEARCH AND PUBLICATIONS ACTIVITIES

A1. ARTICLES

A1.1. International

) Arts and Humanities Citations Index), A&HCI (Social  Science Citation Index)- Expanded,  SSCI (Science Citation IndexA1.1 SCI (indekslerince taranan dergilerde yayımlanan

1. Full text original articles

1. Karaçam Z., Şen E., Amanak K. Effects of unplanned pregnancy on neonatal health in Turkey. International Journal of Nursing Practice, 2010;16(6): 555-563.

2. Karacam Z., Önel K., Gercek E. Effects of unplanned pregnancy on maternal health in Turkey. Midwifery, 2011; 27: 288-293.

3. Kavlak O., Unsal Atan S., Sirin A., Sen E., Er Güneri S., Yagcan Dag H. Pregnant Turkish women with low income: Their anxiety, health-promoting lifedtyles and related factors. International Journal of Nursing Practice 2013; 19: 507-515.

4. Karaçam Z., Şen E., Yıldırım B. Evaluation of observational research reports published in Turkish nursing journals. International Nursing Review 2015; 62: 394-403.

5. Şen E., Alp Dal N, Üstün Ç, Okursoy A. The ethics position of students at a School of Health in Turkey. Nursing Ethics 2015; doi:10.1177/0969733015594666.

6. Şen E., Şirin A. The Effect of Education on Healthy Life-Style Behaviors and Self-Efficacy. The Anthropologist 2015; 21(1,2): 89-97.

7. 7. Gerçek E., Alp Dal N., Dağ H., Şenveli S. The information requirements and self-perceptions of Turkish women undergoing hysterectomy. Pakistan Journal of Medical Sciences 2016;32(1):165-170.

8. Gerçek E., Sarıkaya Karabudak S., Ardıç Çelik N., Saruhan A. The relationship between breastfeeding self-efficacy and breastfeeding success and affecting factors. Journal of Clinical Nursing (Accepted May 29, 2016).

9. Gerçek E., Okursoy A., Alp Dal N. Awareness and attitudes of Turkish nursing students towards research and development in nursing. Nurse Education Today. 2016; 46: 50-56.

 

) dışındaki Arts and Humanities Citations Index), A&HCI (Social Science Citation Index Expanded,  SSCI (Science Citation Index)-A1.2 SCI (indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan

1. Full text original articles

1. Şen E., Er S., Yanıkkerem E., Hadımlı A., Kavlak O., Şirin A., Saruhan A. To determinate of information requirements related to pregnancy and health practices of young pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 2012; 5(2): 171-178.

2. Şen E., Şirin A. The effect of gestational diabetes mellitus training upon metabolic control, maternal and neonatal outcomes. International Journal of Caring Sciences 2014; 7(1): 313-323.

3. Şen E., Alp Dal N., Dağ H., Şenveli S.  The reasons for delivery-related fear and associated factors in western Turkey. Nursing Practice Today 2015; 2(1):25-33.  

4. Şen E., Şen H. Gestational Diabetes Mellitus Management: Self-Efficay and Perinatal Outcomes. The Journal of Current Pediatrics 2015; 13: 209-215.

 

A1.4 Published in The National Journal

1. Full Text Original Articles

1. Mete S., Gerçek E. PDÖ yöntemiyle eğitim gören hemşirelik öğrencilerinin empatik eğilim ve becerilerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 9(2):11-17.

2. Şen E., Mete S. Türkiye’deki kadınların vajinal duş uygulamaları. Dokuz Eylül Ünivesitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2009; 2(1): 3-15.

3. Şen E., Kavlak O. Adölesanların kontraseptif yöntem bilgisi ve yöntem kullanımları: sistematik inceleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2009; 1: 38-51.

4. Kavlak O., Saruhan A., Er S., Şen E. Genital hijyen davranışlarının belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2010; 26(1): 53-63.

5. Dağ H., Dönmez S., Şen E., Şirin A. Vajinal doğum yapan kadınların hastane taburculuğuna hazır oluşluk durumu. Gaziantep Med J, 2013; 19(2): 65-70.

6. Şen E., Şirin A. Preterm eylem tanısı alan gebelerin kaygı, depresyon ve algılanan sosyal destek düzeyini etkileyen faktörler. Gaziantep Med J, 2013; 19(3): 159-163.

7. Şen E., Bulut S., Şirin A. Primer infertil çiftlerde eşler arası uyumun incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2014; 22(1): 17-24.

8. Şen E., Amanak K., Akgün E., Karagöz D. Ebelik öğrencilerinde kontrol odağı ve problem çözme beceri düzeyleri ilişkisi. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. 2014; 3(2): 94-101.

9. Şen E., Karaçam Z., Çalışır H., Sarıkaya Karabudak S. Türkiye’deki hakemli hemşirelik dergilerinde 2007-2012 yılları arasında yayınlanan araştırmaların bazı özellikleri: Bir durum saptama. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2014; 22(3): 129-136.

2. Review Articles

1. Mete S., Gerçek E. Vajinal duşun yaygınlığı, etkileyen etmenler ve sonuçları. Hacettepe   Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 55-61.

2. Şen E. , Sevil Ü.  Menopoz semptomlarında tamamlayıcı tedaviler. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008; 16(62): 136-142.

3. Şen E., Yağcan H., Dönmez S., Sevil Ü., Şirin A. Gestasyonel diyabet ve hemşirelik bakım yönetimi. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 2008; 22(2): 140-146.

4. Şen E., Şirin A. Jinekoloji ve obstetrikte tamamlayıcı ve alternatif terapiler: randomize kontrollü çalışmaların bir derlemesi. Sağlık ve Toplum Dergisi, 2008; 22(2): 140-146.

5. Şen E., Saruhan A. Menopoz ve hormon replasman tedavisi ile ilgili kanıta dayalı çalışmalar. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 2010; 5(20): 45-51.

6. Şen E., Şirin A. Gestasyonel diyabetes mellitusun yönetimi: diyet ve egzersizin rolü. Sendrom, 2011; 23(2): 69-75.

7. Sirin A., Kavlak O., Sen E., Yagcan H. The Effects of ınternal migration on women’s health in Turkey. International Journal of Human Sciences, 2011; 8(1):1019-1027.

8. Şen E., Şirin A. Kadınlarda idrar kaçırma, korunma ve tedavide cerrahi dışı yöntemler. üriner ve davranışsal terapiler. Sted, 2011; 20(1): 7-13.

9. Karaçam Z., Şen E. Yüksek riskli gebeliklerin evde bakımı. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012: 80-91.

10. Erik von Elm, Douglas G. Altman, Matthias Egger, Stuart J. Pocock, Peter C. Gøtzsche, Jan P. Vandenbroucke. Strobe bildirimi: Epidemiyolojide gözlemsel araştırma raporu yazımının güçlendirilmesi için bir rehber. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014;17(1): 64-72. (Çeviri: Karaçam Z., Şen E., Yıldırım B).